Johnsen & Stovner

Maskinentreprenør i Nittedal.
Ansvarsrett i tiltaksklasse 2.
50 år med grunnarbeid og landskapsutforming.940

Godkjent for ansvarsrett

Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2

Johnsen & Stovner innehar sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningslov.
Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2.


Lenke til Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for byggkvalitet er sentral bygningsmyndighet.